En Alternativ kandidat på tur til Samsø

En Alternativ kandidat på tur til Samsø

En tur til Samsø.

Samsø er en spændende ø.

Vi var fire folketingskandidater som var på på en to-dages inspirationstur hvor vi blandt andet besøgte Yduns Have, som er et landbrug forpagtet ud  via Samsø Økojord, skabt for at give unge, økologiske landmænd muligheder for at drive økologisk landbrug uden at skulle gældsætte sig alt for voldsomt. Det var et spændende møde med engagerede mennesker, der undersøgte og prøvede og havde succes med at skabe et bæredygtigt landbrug på kun små 30 tønder land. Ø tænkningen, at se sig selv i en afgrænset handlende enhed,opererer i at bevare fosfor og kvælstof på ø og skabe balance i regnskabet.

Samsø er også en succes, når vi snakker vedvarende energi. Vi var på besøg hos Samsø Energiakademi, som fortalte om rejsen til at gøre Samsø til 100% selvforsynenede med energi.

Vi besøgte en fantastisk permakulturhave, deltog i affaldssorteringsmøde og fredagshygge i Sambiosen, hvor vi mødte mange samsinger. Samsø har gang i mange fællesskaber, som vi kan lære af overalt. Ø-kulturen, det overskueloge inddragende fællesskab, kan jo skabes overalt i vore lokalsamfund. Så både på den grønne og den sociale bundlinje blev vi kloge af besøget. Tak til alle vi mødte!

Nilas, Mira, Carsten og Line

 

 ET OPRØR SKAL DER TIL!

 ET OPRØR SKAL DER TIL!

Kære 68´ere kom ind i kampen og tag ansvar for klimaet og børnebørnenes fremtid. I har tiden og erfaringen til at skabe forandring

Nu er tiden kommet, hvor den store efterkrigstidsgeneration går på pension. Og jeg tror på, at generationen, som konstant har udfordret samfundsordenen, nu tager fat på klimaspørgsmålet med nytænkning, engagement og solidaritet.

Jeg forventer, at vi, generationen, der hele livet har skullet nyfortolke, omstille og forandre, nu igen træder i karakter og går forrest i indsatsen og den politiske kamp for at sikre jordens klima og vore børn og børnebørns fremtid.

Vi er opvokset med den erfaring, at det nytter at kæmpe for noget. Vi kommer fra en tid med mangel og sparsommelighed og fik en tid med velfærd og muligheder. Vi tog opgøret med den “sorte skole” og det autoritære liv. Vi banede vej for kvindernes store samfundsdeltagelse og for muligheden for at kunne forfølge sine drømme i uddannelser, jobs og familieformer.

Vi ved, at det er muligt at skabe forandring. Og den erfaring skal være vores drivkraft nu. Uanset om vi stemmer konservativt eller socialdemokratisk, rødt eller alternativt, så må vi kunne enes om at gøre alt, hvad vi kan, for at sikre børnenes fremtid.

Der bør ikke længere herske nogen tvivl

FN’s klimapanel, IPPC, har talt: Indførelse af omfattende ændringer i stort set alle samfundsforhold er nødvendige, hvis den globale opvarmning skal begrænses til 1,5 grader, og de skal indføres hurtigt. Dette fremgår af den længe ventede specialrapport om konsekvenserne af en global opvarmning på 1,5 grader, som netop er udgivet.

Og børnenes egen stemme er fremme. Den 15-årige svensker Greta Thunberg indledte en skolestrejke, som nu har bredt sig i hele verden. Hun blev hørt på verdensklimatopmødet i Polen, COP24, hvor hun talte på vegne af verdens børn.

Der bør ikke længere herske nogen tvivl. Kære 68’ere og alle andre i både forældre- og bedsteforældregenerationen – bak op om hendes initiativ. Det er nu, vi skal samle os på tværs af generationer og politiske uenigheder, for fremtidens, børnenes og børnebørnenes skyld.

Vi må komme i gang nu. En indsats, hvor Danmark går forrest i verden, kræver også udvikling af vores demokrati. For at vi skal ændre klimabelastningen, må vi også ændre vores adfærd som borgere og forbrugere. Klimaet skal være en folkesag, for at det kan lykkes at skabe de store forandringer i det lyntempo, som det har vist sig, at der er behov for. Vi bliver simpelthen nødt til at speede processen op i vores demokrati, så temperaturen på kloden holdes nede.

Opfordring!

Jeg vil opfordre alle borgere – og især den stærke 68-generation, som nu har tid og kræfter til at trække den politiske kamp – til at samles i borgergrupper og drøfte klimaudfordringerne. Hvad kan vi gøre? Hvad skal der til på kort og på langt sigt? Hvordan kan den enkelte medvirke til at skabe en sund fremtid og ikke falde i afmagt over klimatruslen?

Idéer kunne eksempelvis være:- Lav beslutning om oprettelse af lokale klimaråd, der giver bud på lokale CO2-planer, lokale anti-forureningsindsatser, genbrug, delemuligheder og støtte til, hvordan den private husholdning kan tage miljøhensyn. – Lav flere skov-arealer.- Skab mere vild natur.- Giv dyrene større livsmuligheder og lad os vende nedgangen i biodiversiteten.- Spis mindre kød.- Genbrug mere.- Vær bevidst om tøjproduktionens miljøbelastninger i dit forbrug.- Giv økologien endnu bedre vilkår og udbredelse.- Hold dig på jorden, lad være at flyve.

Ja der er masser af idéer, som vi kan udfolde i fællesskab og skabe handlingsmuligheder for at omsætte lokalt. Alle borgere har brug for støtte til at kunne forandre deres forbrug til et ikke-miljøbelastende forbrug, derfor skal vi støtte hinanden i den svære overgang. Vi skal bakke op, for det er slet ikke let for den enkelte at omlægge sit forbrug.

Hvis ikke befolkningen skaber CO2-løsninger – hvem gør det så? Et diktatur måske?

Hvad kan du selv gøre nu? Med al den erfaring, 68’erne kan præstere, er vejen åben for at etablere pressionsgrupper, til at skabe events og oplevelser af, at det nytter noget at handle i fællesskab for den gode klima-fremtid. Husk, julemandshæren hvor Solvognen op til jul fik 100 julemænd til at aktionere i 1974, og Rebild Bakker, hvor aktivister udklædt som indianere, sorte amerikanere og grønlændere stormede Rebild Bakker under fejringen af USA’s uafhænighedsdag, og husk den succesfulde opbygning af anti-atomkraft bevægelsen. Det er bare at komme i sving.

Det er vigtigt og sjovt at gøre det, der er rigtigt for samfundet, selvom det er svært.

Børnene er allerede i gang

Lav massiv folkeoplysning. Inddrag børnehaver, ungdomsklubber og folkeskolen. Skab debat på arbejdspladserne. Få gang i universiteterne og alle ungdomsuddannelserne.

Børnene er allerede i gang. Den grønne studenterbevægelse er i gang. Klimakampen og støtte til den enkeltes indsats er i gang.

Alt i alt, støt op om en stærk folkelig bevægelse for klimaet – på tværs af andre uenigheder, på tværs af generationerne – og med børnene og 68’erne i front!

Illustration bragt i forbindelse med læserbrev bragt i Århus Stiftstidende skrevet af Carsten Borup. Tegning: Jens Nex, Aarhus Stiftstidende

Vi må handle nu!

Vi drømmer altid om fremtiden. Og alt dette har vi skabt. Så nu bliver vi nødt til at gøre det om.

Frihed til at nyde, at være, at skabe og til at søge lykke for os selv og alle andre er drømme, vi lever af.

Jeg synes selv, at disse tanker kræver af mig, at jeg må handle selv og forsøge at skabe forandring. Her har jeg fundet ALTERNATIVET som et sted, der er i overensstemmelse med mine værdier.

Så jeg vil opfordre alle til at finde et sted, hvor de ærligt kan handle ud fra. For der er brug for handling NU!

Derfor skal vi have et ministerium for grøn omstilling

I mange år troede jeg på, at det hele nok skulle gå, og at den globale reaktion på drivhus effekten og de dermed følgende klimaforandringer ville få verden til at samarbejde om at rette tingene op.

 

Det er ikke logisk, at vi lader stå til om noget som kunne udvikle sig til en katastrofe for alle mennesker – inklusiv de allerrigeste i verden, men de sidste par år har fået alarmklokkerne til at ringe højere og højere og i dag er jeg faktisk yderst bekymret. Det er også en af grundene til at jeg tilsluttede mig ALTERNATIVETS politiske projekt, blandt andet fordi den grønne tilgang her er allermest tydelig.

Man skal ikke være i tvivl om at ALTERNATIVET mener det 100 procent, når vi står på den grønne dagsorden.

Mange har jo forsøgt at latterliggøre Alternativet som et gøglerparti og alt muligt, men det er bare sådan, at alternativister i virkeligheden er utrolig alvorlige og bekymrede og parat til at gå hele vejen i forhold til at få sat den nødvendige dagsorden for miljø- og klimapolitik herhjemme.

Langt fra Parisaftalens mål

I Danmark ligger vi langt fra Parisaftalens mål med under to graders opvarmning, samtidig med at vi nu ved, at der skal endnu mere opbremsning til for at stoppe drivhuseffekten.

Der er overhængende fare for nedsmeltningen af polerne og efterfølgende nedsmeltningen af de permafrostområder, som dækker 24 procent. af den nordlige halvkugle med frigivelse af methangasser til følge, som er 25 gange stærkere end CO2. Det scenarie peger på en vandstandsstigning på syv meter i verdenshavene.

I Danmark er vi slet ikke i nærheden af et mindset, der skal skabe afvanding, sluser og dæmninger i byer som Vejle, Aarhus, Køge og så videre.

Klimapolitikken er en del af en kompleksitet, som også indeholder kæmpe folkevandringer med deraf følgende pres på grænser og territorier – og det fører til opstande og krige og kaos.

Som et modtryk til det, kom vi fornylig med et udspil til en række nye ministerier, hvor det stærkeste ministerium er Ministeriet for grøn omstilling, som skal godkende, om politiske tiltag er inden for rammerne af Paris aftalen, af FNs verdensmål og andre internationale naturmål. I stedet for Finansministeriet.

Alternativet ønsker også naturens rettigheder skrevet ind i Grundloven.