En Alternativ kandidat på tur til Samsø

En Alternativ kandidat på tur til Samsø

En tur til Samsø.

Samsø er en spændende ø.

Vi var fire folketingskandidater som var på på en to-dages inspirationstur hvor vi blandt andet besøgte Yduns Have, som er et landbrug forpagtet ud  via Samsø Økojord, skabt for at give unge, økologiske landmænd muligheder for at drive økologisk landbrug uden at skulle gældsætte sig alt for voldsomt. Det var et spændende møde med engagerede mennesker, der undersøgte og prøvede og havde succes med at skabe et bæredygtigt landbrug på kun små 30 tønder land. Ø tænkningen, at se sig selv i en afgrænset handlende enhed,opererer i at bevare fosfor og kvælstof på ø og skabe balance i regnskabet.

Samsø er også en succes, når vi snakker vedvarende energi. Vi var på besøg hos Samsø Energiakademi, som fortalte om rejsen til at gøre Samsø til 100% selvforsynenede med energi.

Vi besøgte en fantastisk permakulturhave, deltog i affaldssorteringsmøde og fredagshygge i Sambiosen, hvor vi mødte mange samsinger. Samsø har gang i mange fællesskaber, som vi kan lære af overalt. Ø-kulturen, det overskueloge inddragende fællesskab, kan jo skabes overalt i vore lokalsamfund. Så både på den grønne og den sociale bundlinje blev vi kloge af besøget. Tak til alle vi mødte!

Nilas, Mira, Carsten og Line

 

Derfor skal vi have et ministerium for grøn omstilling

I mange år troede jeg på, at det hele nok skulle gå, og at den globale reaktion på drivhus effekten og de dermed følgende klimaforandringer ville få verden til at samarbejde om at rette tingene op.

 

Det er ikke logisk, at vi lader stå til om noget som kunne udvikle sig til en katastrofe for alle mennesker – inklusiv de allerrigeste i verden, men de sidste par år har fået alarmklokkerne til at ringe højere og højere og i dag er jeg faktisk yderst bekymret. Det er også en af grundene til at jeg tilsluttede mig ALTERNATIVETS politiske projekt, blandt andet fordi den grønne tilgang her er allermest tydelig.

Man skal ikke være i tvivl om at ALTERNATIVET mener det 100 procent, når vi står på den grønne dagsorden.

Mange har jo forsøgt at latterliggøre Alternativet som et gøglerparti og alt muligt, men det er bare sådan, at alternativister i virkeligheden er utrolig alvorlige og bekymrede og parat til at gå hele vejen i forhold til at få sat den nødvendige dagsorden for miljø- og klimapolitik herhjemme.

Langt fra Parisaftalens mål

I Danmark ligger vi langt fra Parisaftalens mål med under to graders opvarmning, samtidig med at vi nu ved, at der skal endnu mere opbremsning til for at stoppe drivhuseffekten.

Der er overhængende fare for nedsmeltningen af polerne og efterfølgende nedsmeltningen af de permafrostområder, som dækker 24 procent. af den nordlige halvkugle med frigivelse af methangasser til følge, som er 25 gange stærkere end CO2. Det scenarie peger på en vandstandsstigning på syv meter i verdenshavene.

I Danmark er vi slet ikke i nærheden af et mindset, der skal skabe afvanding, sluser og dæmninger i byer som Vejle, Aarhus, Køge og så videre.

Klimapolitikken er en del af en kompleksitet, som også indeholder kæmpe folkevandringer med deraf følgende pres på grænser og territorier – og det fører til opstande og krige og kaos.

Som et modtryk til det, kom vi fornylig med et udspil til en række nye ministerier, hvor det stærkeste ministerium er Ministeriet for grøn omstilling, som skal godkende, om politiske tiltag er inden for rammerne af Paris aftalen, af FNs verdensmål og andre internationale naturmål. I stedet for Finansministeriet.

Alternativet ønsker også naturens rettigheder skrevet ind i Grundloven.