I mange år troede jeg på, at det hele nok skulle gå, og at den globale reaktion på drivhus effekten og de dermed følgende klimaforandringer ville få verden til at samarbejde om at rette tingene op.

 

Det er ikke logisk, at vi lader stå til om noget som kunne udvikle sig til en katastrofe for alle mennesker – inklusiv de allerrigeste i verden, men de sidste par år har fået alarmklokkerne til at ringe højere og højere og i dag er jeg faktisk yderst bekymret. Det er også en af grundene til at jeg tilsluttede mig ALTERNATIVETS politiske projekt, blandt andet fordi den grønne tilgang her er allermest tydelig.

Man skal ikke være i tvivl om at ALTERNATIVET mener det 100 procent, når vi står på den grønne dagsorden.

Mange har jo forsøgt at latterliggøre Alternativet som et gøglerparti og alt muligt, men det er bare sådan, at alternativister i virkeligheden er utrolig alvorlige og bekymrede og parat til at gå hele vejen i forhold til at få sat den nødvendige dagsorden for miljø- og klimapolitik herhjemme.

Langt fra Parisaftalens mål

I Danmark ligger vi langt fra Parisaftalens mål med under to graders opvarmning, samtidig med at vi nu ved, at der skal endnu mere opbremsning til for at stoppe drivhuseffekten.

Der er overhængende fare for nedsmeltningen af polerne og efterfølgende nedsmeltningen af de permafrostområder, som dækker 24 procent. af den nordlige halvkugle med frigivelse af methangasser til følge, som er 25 gange stærkere end CO2. Det scenarie peger på en vandstandsstigning på syv meter i verdenshavene.

I Danmark er vi slet ikke i nærheden af et mindset, der skal skabe afvanding, sluser og dæmninger i byer som Vejle, Aarhus, Køge og så videre.

Klimapolitikken er en del af en kompleksitet, som også indeholder kæmpe folkevandringer med deraf følgende pres på grænser og territorier – og det fører til opstande og krige og kaos.

Som et modtryk til det, kom vi fornylig med et udspil til en række nye ministerier, hvor det stærkeste ministerium er Ministeriet for grøn omstilling, som skal godkende, om politiske tiltag er inden for rammerne af Paris aftalen, af FNs verdensmål og andre internationale naturmål. I stedet for Finansministeriet.

Alternativet ønsker også naturens rettigheder skrevet ind i Grundloven.