Et grønnere liv

Der skal ske noget straks. Med klimabelastningen fra landbruget der nu må og skal stoppe, kræves der massive omlægninger af både dyrkningsmetoder og dyrehold i landbruget, men også af forbrug og madvaner i befolkningen. 

Lad os sige velkommen til jordbrugsfonde, der sikrer at landmænd kan drive landbrug på etisk forsvarlig vis. Lad os sige ja til permakultur og sikring af den gode humus med dyr i det fri. 

Lad os vænne os til at spise kød som en ren luksus og sætte klima og dyrevelfærd øverst for vores egen skyld. Lad os sige farvel til det industrialiserede fabrikslandbrug. 

Vi har brug for natur overalt i Danmark. For områder der ikke dyrkes. Vi må slås for arternes overlevelse også på bekostning af vores egen forret til at færdes på alle måder i det fri. Der er så meget, der skal gøres for den rene luft, det rene vand, insekterne, fuglene og den store sammenhæng. Vi har brug for et grønnere liv.

Demokrati for alle

Jeg brænder for det demokratiske projekt. For at undersøge om borgernes medvirken vil gavne helheden og at det, at alle skal tage ansvar for at skabe magt i eget liv gør, at vi kan danne det bedste samfund. På grund af Klimakrisen må vi sætte turbo på behovet for indflydelse – ellers får vi diktaturet.

Demokrati: At borgerne deltager så meget som muligt i de demokratiske processer. Mere direkte basis demokrati. Borgerstyrede budgetter. Borger-Ting og Klima-Ting. Lokal reel økonomisk medbestemmelse. Demokratiske ejerskaber på virksomhederne. Valgretsalderen skal ned. Flere skal kunne stemme.

Demokrati er ikke noget vi leger – det er det, som skal bære samfundet.

Senior- og omsorgspolitik

Et frisat liv i senalderen

Vi skal skabe en ny forståelse af seniorlivet og dagens ældre og sørge for at få nye regler, muligheder og politikker, der sikrer et aktivt frisat seniorliv og et respekteret og trygt liv i senalderen. 

Seniorløn i stedet for folkepension. Flere og flere ældre kan godt og vil gerne arbejde til langt op i årene. For at bryde forestillingerne om tilbagetrækning og passivitet ændres folkepension til seniorløn som dyrtidsreguleres hvert år. Vi ønsker senior iværksætterordninger, medlemskab af A-kasser og forsikringsordninger samt indsatser vendt mod alderismen i alle dens former. Alder må ikke være en hindring.

Vi ser seniorlivet som en frisat tid. En ny begyndelse. En samfundsbærende periode på nye vilkår.

Omsorgspolitik

Sundhed i senalderen. Med en stigende tilknytning til arbejdsmarkedet skal sundheden i det lange liv være central. Der skal sikres sundhedstilbud, deltidsmuligheder, egen-omsorgsrettigheder og anti-stress foranstaltninger, som alle har mulighed for at bruge.

Plejehjem skal være hjem. For de ca. 40.000 ældre der bor på plejehjem skal princippet om størst mulig magt i eget liv være bærende. Den menneskelige relation og empati skal være central. Hurtige og effektive diagnoser. God tid. Samme hjælpere. Pårørende inddragelse. Et liv med respekt for den indsats man har ydet.

Seksuelle overgreb i Danmark

Med en kultur i samfundet, der giver sig udtryk i over 100.000 seksuelle krænkelser og overgreb om året, er det nødvendigt med en massiv oplysnings-, forebyggelses- og støttende indsats.

Vi skal styrke skoleundervisning, evnen til at sætte og forstå grænser. Vi skal have seksualoplysning fast på skole- og undervisningsskemaer. Træne unge i samvær og samtykke. Have massiv indsats på Universitetet. Føre øget tilsyn og uddannelse af alle plejeordninger for unge.

Følgerne af overgreb er rystende at kende til. I psykiatrien må vi sørge for, at mennesker mødes med en traumebevidst tilgang, så det handler om ”hvad er der sket dig?” fremfor ”hvad er der galt med dig?” 

Senfølger efter seksuelle overgreb i barndom og ungdom sætter sig livsvarige spor – men jo før der tages fat om konsekvenserne jo bedre. Vi skal sikre øjeblikkelig støtte og rådgivning og etablering af Tillidshuse i alle regioner.

Lovgivningen skal støtte holdningsændringer, så respekten for det enkelte menneskes rettigheder overholdes.

Et socialvæsen på borgernes præmisser

Borgerne skal altid mødes med tillid. Med støtte og aldrig straf. Vi hylder nærhedsprincipper med sagsbehandling tæt på borgeren og med samme sagsbehandler. Et socialvæsen med udgangspunkt i borgerens ønsker og drømme. Kodeordet er Empowerment. En udvikling af Borgerløn. Et møde mellem borger og kommune, der altid er præget af værdighed, respekt, faglig Service og samarbejde.

STØT BORGERNES DRØMME SOCIALPOLITISK.

carsten borup

om mig

  • Folketingskandidat for Alternativet i Østjylland
  • far til fem
  • morfar til fem
  • Sekretariatsleder i A3