GØR BYEN SKØN, SMUK OG ROLIG

Jeg vil have en skøn by. En rolig by. En cyklende og gående by. Med oplevelser og med by-natur.

Det er ikke i orden med en byudvikling, der kun er optaget af at vækste.

Stop det grimme højhusbyggeri.

Stop biltrafik-øgningen.

Det er på tide, at vi siger fra til beton jungler og byfortætning og ja til skønhed og plads og fællesliv i vores byer.

Vi ønsker en massiv øgning af den kollektive trafik kombineret med en stadig stigende mulighed for bil-frihed.

DEMOKRATI FOR ALLE

Vi borgere skal have indflydelse, men vi skal også træne vores demokratiske evner og handlemønstre.

Der er brug for demokratisk dannelsesprocesser hos os alle. Vi skal påvirkes til demokratiske handlinger i Folkeskolen blandt eleverne. Og på uddannelses- institutionerne.

Vi foreslår dannelse af Lokalråd som både får penge og indflydelse. Lad borgerne medvirke i den lokale udvikling socialt, kulturelt, trafikalt og på natur og miljøområdet. Vi skal bane vej for Borgerforslag og øve os i at give magt til LOKALE RÅD.

Civilsamfundets rolle som uafhængig partner i samfundsudviklingen skal styrkes via inddragelse og en klar armslængdepolitik kombineret med en uafhængighedsskabende støtte fra offentlig myndighed.

SENIOR OG OMSORGSPOLITIK

Alder ingen hindring i ansættelser og Aarhus kommune skal gå forrest. Flere deltidsjobs for seniorer. Stop aldersfordomme. Skab muligheder for et Byliv for ældre. Boliger der matcher overgangene fra arbejdsliv til seniorliv. Fokus på sundhedsskabende tilbud til en befolkning, der bliver stadig ældre. Omsorg på hjemlige præmisser præget af respekt og værdighed. Plejehjem skal være hjem

ALDER INGEN HINDRING.

MASSIV INDSATS I FORHOLD TIL SEKSUELLE OVERGREB

Med en kultur i samfundet, der giver sig udtryk i over 100.000 seksuelle krænkelser og overgreb om året, er det nødvendigt med en massiv oplysnings-, forebyggelses- og støttende indsats.

Vi skal styrke skoleundervisning, evnen til at sætte og forstå grænser. Vi skal have seksualoplysning fast på skole- og undervisningsskemaer. Træne unge i samvær og samtykke. Have massiv indsats på Universitetet. Føre øget tilsyn og uddannelse af alle plejeordninger for unge.

Aarhus skal gå forrest og etablere Tillidshuse for mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndom og ungdom.

Alene i Aarhus kommune kan vi formode at 17.000 har senfølger efter seksuelle overgreb . Så: TILLIDSHUS NU.

ET SOCIALVÆSEN PÅ BORGERNES PRÆMISSER

Borgerne skal altid mødes med tillid. Med støtte og aldrig straf. Vi hylder nærhedsprincipper med sagsbehandling tæt på borgeren og med samme sagsbehandler. Et socialvæsen med udgangspunkt i borgerens ønsker og drømme. Kodeordet er Empowerment. En udvikling af Borgerløn. Et møde mellem borger og kommune, der altid er præget af værdighed, respekt, faglig Service og samarbejde.

STØT BORGERNES DRØMME SOCIALPOLITISK.

carsten borup

om mig

  • Byrådskandidat for alternativet i Aarhus
  • far til fem
  • morfar til fem
  • leder af frivilligcenter