Mine mærkesager

ÆLDREPOLITIK

Ældrepolitik hvor forståelsen af alder gentænkes og aldring indsættes i et nyt perspektiv, hvor fokus er på deltagelse, livsudfoldelse og ressourcetænkning. Samt respekt og selvbestemmelsesret ift. den 4. alders vilkår.

DANMARK I VERDEN

Danmark som en aktiv del af en international demokratisk orden og bevægelse i FN, EU osv.

RESPEKT OG LIGEVÆRD FOR MENNESKER

Socialpolitiske grundholdninger der danner basis for en praksis hvor respekt og ligeværd for mennesket altid er i centrum. En national handlingsplan i f.t. seksuelle overgreb.

Styrkelse af den offentlige transport

Styrkelse af en bæredygtig og billig / gratis offentlig trafik samt indskrænkning af privatbilismen og bilforureningen.

Anti-militaristisk grundholdning

En anti- militaristisk grundholdning der altid vil prioritere DK som fredsbevarende indsats.

Naturens egne rettigheder

Udvikling af en forståelse af naturens egne rettigheder. Retsmæssigt og via en slags biodiversitets- & naturkonvention.

Z

Demokratiet som det bærende element i samfundet

Vi skal tro på menneskers evner og lave mange forsøg med demokratiske modeller, hvor der udvikles reel indflydelse og selvbestemmelse.

Økonomiske muligheder skal følge med og danne basis for både lokal, national og ikke-geografisk bestemt indflydelse.

carsten borup

om mig

  • folketingskandidat for alternativet østjylland
  • far til fire
  • morfar til fire
  • leder af frivilligcenter