Jeg har nu fået designet og trykt mine første egne flyers. Temaerne er Seniorpolitik, Kreativ uddannelse og dannelse og Demokrati.

Jeg glæder mig til at komme endnu mere ud til folk og snakke om hvilke emner, der betyder mest i deres dagligdag.

Lige nu presser de utålelige forhold i børnepasningsområdet sig på i en sådan grad, at jeg snart tror, at vi vil se civil ulydighed på området. Måske med aktionerende bedsteforældre eller udslidte pædagoger.

Også psykiatrien bør løftes og sidestilles med somatikken på finansloven!

Det er ind imellem rystende at følge politiske udmeldinger om udlændinge i Danmark. Vi er blevet ekstremt uvenlige og jeg genkender slet ikke de værdier jeg selv er opdraget med. Menneskerettighederne, FNs konventioner og meget andet er åbenbart til fals for mange.

Et grønt, socialt skifte skal der til!