OM MIG

 

 

 

 

carsten borup

Folketingskandidat for Alternativet i Østjylland

Far til fire og morfar til fire, leder af et Frivilligcenter i Aarhus. Tidligere tømrer, voksenunderviser, daghøjskoleforstander, sundhedscenter leder og projektleder på mange socio-kulturelle initiativer. Er boligaktiv, har nyttehave. Bestyrelsesaktiv i foreningen SPOR, foredragsholder og underviser.

Kompetencer

Jeg er god til at skabe plads til at tænke det nære hverdagsagtige og det strategiske og positionsmæssige sammen med et større generelt perspektiv både nationalt og internationalt.

Jeg har beskæftiget mig meget og bredt med det sociale, sundhedsmæssige, undervisningsmæssige og kulturelle felt både som frontperson og i ledelsespositioner.

Jeg har erfaring med rådgivning af sårbare mennesker fra min indsats i relation til seksuelle overgreb. Jeg har været formand for Pårørendeforeningen for Seksuelt krænkede, for Landsorganisationen mod Seksuelle overgreb LMSO og i bestyrelsen for landsforeningen SPOR.

Jeg er tidligere medlem af Børne – og Unge rådet i Aarhus Kommune med høringsret i alle spørgsmål om børn og unge og af Folkeoplysnings-udvalget i Aarhus Kommune, hvor jeg var talsmand for Lokalområdernes Samvirke for Fællesråd og forsamlingshuse i en 10 årig periode.

Min særlige styrke er, at jeg har beskæftiget mig med politik hele livet og har kendskab til mangfoldige politiske landskaber og strategier, og at jeg er drevet af en stærk følelse af at det gode skal overvinde det dumme og onde.

Curriculum vitae

2015 –

Leder, FrivilligCenter for Seniorer (Foreningsbutikken) I Aarhus

Foreningsbutikken i Klostergade er et seniorfrivilligcenter. Vores hovedfokus er at støtte det frivillige seniorliv i Aarhus. Vi ser det frivillige arbejde som en vigtig ressource i det danske samfund, da det bidrager til at styrke såvel det sociale ansvar som forskellige sociale fællesskaber, der samtidig er en aktiv samfundsgavnlig indsats. I Foreningsbutikken vægter vi dialog og samarbejde højt.

Foreningsbutikkens primære formål er at virkeliggøre, synliggøre, støtte og udvikle det frivillige liv for seniorer i Aarhus. Derudover er vi uafhængige formidlere af frivillige seniorjobs, og vi servicerer vederlagsfrit såvel enkeltpersoner som foreninger.

Foreningsbutikken har telefonnummer 30441593 og kan træffes på mailadressen kontakt@foreningsbutikken.dk

2011 – :  Direktør: BORUPs, konsulentfirma med fokus på projektudvikling, dynamisk ledelse, seksuel sundhed og det gode liv.

2011 – 2015: Projektleder: Den Kreative og Kulturelle Ungdomsuddannelse (Et pilotprojekt, der forsøgte at finansiere en ungdomsuddannelse inden for det kulturelle og det kreative område)

2011-2013: Formand for Landsorganisationen mod seksuelle overgreb, LMSO

2003 – 2012: Bestyrelsesmedlem: Fagligt netværk for Seksuel Sundhed og Sex og Samfund

2010 – 2011: Udviklingskonsulent: DISCUS

 

2008 – 2010: Leder: Sex & Samfund

1999 – 2007: Leder: Center for seksuel sundhed, Lysthuset

1992 – 1999: Forstander: Daghøjskolen Kulturambulancen

1987 – 1992: Projektleder: Beboernes Hus, Sølystgade, Aarhus

 

1984 – 1987: Voksenunderviser: Den regionale daghøjskole.

UDDANNELSE: 

1997 – 1999: Århus Købmandsskole, diplomledelse

1975 – 1979: Randers Tekniske Skole, tømrer

carsten borup

om mig

  • folketingskandidat for alternativet østjylland
  • far til fire
  • morfar til fire
  • leder af frivilligcenter