CARSTEN BORUP

Byrådskandidat for Alternativet i Aarhus

Far til fem og morfar til fem, sekretariatsleder hos Foreningen den 3. alder – A3. Tidligere leder af
Frivilligcenter for seniorer, tømrer, voksenunderviser….Er boligaktiv, har nyttehave. Landsformand for
LMSO, Landsorganisationen Mod Seksuelle Overgreb, bestyrelsesaktiv i Landsforeningen Spor,
foredragsholder og underviser.

Kompetencer

Jeg er god til at skabe plads til at tænke det nære hverdagsagtige og det strategiske og positionsmæssige sammen med et større generelt perspektiv både nationalt og internationalt.

Jeg har beskæftiget mig meget og bredt med det sociale, sundhedsmæssige, undervisningsmæssige og kulturelle felt både som frontperson og i ledelsespositioner.

Jeg har erfaring med rådgivning af sårbare mennesker fra min indsats i relation til seksuelle overgreb. Jeg har været formand for Pårørendeforeningen for Seksuelt krænkede, jeg er formand for Landsorganisationen mod Seksuelle overgreb LMSO og i bestyrelsen for landsforeningen SPOR.

Jeg er tidligere medlem af Børne – og Unge rådet i Aarhus Kommune med høringsret i alle spørgsmål om børn og unge og af Folkeoplysnings-udvalget i Aarhus Kommune, hvor jeg var talsmand for Lokalområdernes Samvirke for Fællesråd og forsamlingshuse i en 10 årig periode.

Jeg er medlem af Frivilligrådet i Aarhus Kommune.

Min særlige styrke er, at jeg har beskæftiget mig med politik hele livet og har kendskab til mangfoldige politiske landskaber og strategier, og at jeg er drevet af en stærk følelse af at det gode skal overvinde det dumme og onde.

Curriculum vitae

2020 –

Sekretariatsleder hos FORENINGEN DEN 3. ALDER – A3

A3 er en non-profit forening, som arbejder på at forbedre, udvikle og nytænke fremtidens seniorliv.

A3 vil skabe indsigt og forståelse for mulighederne i den 3. alder gennem initiativer som søger at finde nye platforme, udvikle nye erfaringer, afdække livsvilkår og bane veje for en aktiv udfoldelse som fuldgyldige, værdsatte og handlende demokratiske borgere i samfundet. A3 støtter netværk, læring og miljøer, der
styrker viden om og fællesskaber for mennesker i den 3. alder.

Kontakt:

Foreningen Den 3. Alder / A3,
Grønnegade 56, 1. Aarhus C. 8000
c/o Social Innovators Hub

www.foreningenden3alder.com
Mobil: 20806900
​CVR. nr.: 4197 3072

2019: Folketingskandidat for Alternativet i Østjylland

2015 – 2020: Leder, FrivilligCenter for Seniorer (Foreningsbutikken) I Aarhus

Foreningsbutikken i Klostergade er et seniorfrivilligcenter, hvis hovedfokus er at støtte det frivillige seniorliv i Aarhus.

2011 – :  Direktør: BORUPs, konsulentfirma med fokus på projektudvikling, dynamisk ledelse, seksuel sundhed og det gode liv.

2011 – 2015: Projektleder: Den Kreative og Kulturelle Ungdomsuddannelse (Et pilotprojekt, der forsøgte at finansiere en ungdomsuddannelse inden for det kulturelle og det kreative område)

2011-2013: Formand for Landsorganisationen mod seksuelle overgreb, LMSO

2003 – 2012: Bestyrelsesmedlem: Fagligt netværk for Seksuel Sundhed og Sex og Samfund

2010 – 2011: Udviklingskonsulent: DISCUS

2008 – 2010: Leder: Sex & Samfund

1999 – 2007: Leder: Center for seksuel sundhed, Lysthuset

1992 – 1999: Forstander: Daghøjskolen Kulturambulancen

1987 – 1992: Projektleder: Beboernes Hus, Sølystgade, Aarhus

1984 – 1987: Voksenunderviser: Den regionale daghøjskole.

UDDANNELSE: 

1997 – 1999: Århus Købmandsskole, diplomledelse

1975 – 1979: Randers Tekniske Skole, tømrer

carsten borup

om mig

  • Byrådskandidat for alternativet i Aarhus
  • far til fem
  • morfar til fem
  • leder af frivilligcenter