Senior- og ældrepolitik

Senior- og ældrepolitik

– Vi er dem, der bliver og sætter stolene op

– Vi er ikke så pivede

– Vi vil have shuttle busser, grøn by og fri kollektiv trafik.

– Vi er nysgerrige og kan tænke os filosoficaféer og dansesteder for rigtig voksne”

(fra ”Når jeg bliver gammel”, Frivilligrådet i Aarhus kommune)

Når vi i 2040 har en befolkning på +65 år som udgør 25 procent af befolkningen, hvad gør vi så ved tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet? Hvordan skal vi bo? Hvad med sundhed og forebyggelse?

Udfordringer:

 1. Længere liv kræver gentænkning af velfærdssystemet, og længere arbejdsliv kræver overgange fra arbejdslivet til pensionisttilværelsen.
 2. Nye familietyper kræver nye netværk.
 3. Der er behov for gentænkning af uddannelses- og kompetenceløft – også i den 3. alder.
 4. Større prioritering af forebyggelse af fysisk og mental nedslidning.
 5. Vi har et bolig mismatch med for store boliger til enlige.
 6. Vi må tænke i en omstilling af sundhedssystemet pga. øget belastning.
 7. Vi må påregne udfordringer pga. social (alders-) polarisering, da forskellen mellem løn og pension stiger.

Hvad så?

Lad os få en debat og udfoldning af nogen af disse temaer:

 • Fleksible rammer for tilbagetrækning?
 • Delpensionsordninger?
 • Iværksætteri for seniorer?
 • Attraktiv pension for selvstændige?
 • Livslang læring som en pligt?
 • Flere seniorboliger?
 • Karrierecyklus i stedet for karrierestige (ift. fastholdelse på arbejdsmarkedet)?
 • Boligmobilitetspulje?
 • Kommunale sundhedshuse (borgernært)?
 • Frivillighed, trivsel, frivilligcentre. Velfærdsteknologi og telemedicin?
 • Øget bevidsthed om forebyggelse?
 • Deleøkonomi (skattelettet)?
 • Byrum der passer til seniorhastigheden?
  (Med megen inspiration fra TÆNKETANKEN – Den nye 3. alder)

Samfundet er ramt af fordomme om alder og mangler at forstå de nye seniorer: Folk på 60+ år, der har ressourcer, viden og kraft til at løfte vores velfærd i de næste mange år.

Efterkrigs-generationen (den største ever i Danmarkshistorien) er ved at gå på pension, og det betyder et enorm løft for det samfundsnyttige arbejde og de ulønnede, frivillige indsatser. ALTERNATIVET har en kæmpestor bevågenhed hos de +60 årige, fordi vi vil en ny politisk kultur og ser ud til at være politisk og menneskeligt troværdige i forhold til fremtiden.