Vi vandt valgets sjæl; Vi fik et klimavalg!

Vi vandt valgets sjæl; Vi fik et klimavalg!

TAK for en forrygende valgkamp!

Vi er stadig på Christiansborg og vi er her overalt i Danmark!

VI VANDT VALGETS SJÆL.

VI FIK ET KLIMAVALG!

Det vi frygtede mest, en ekstrem højredrejning, den undgik vi. DF+NB+SK fik et ordentligt hug og gik fra 37 mandater til 20 mandater. Vi har fået et styrket rødt Danmark. Et fantastisk valg for SF og et godt valg for Enhedslisten. Den grønne kile og den grønne platform vil vokse og vokse i de kommende år og vi vil skubbe på og give den liv, overalt hvor vi er. Humanismens stemme, hvor de Radikale er stærkt med, har også vundet mange stemmer og LA´s ultraliberalisme er i knæ. Den kristendemokratiske tilgang mod abort og modstand mod homoseksuelle ægteskaber kom heller ikke ind på tinge.

Nu skal der kæmpes for det sociale hjerte. For respekt for mangfoldighed. For at inddrage alle borgere. For opgør med kontrol, mistro og mistillid i systemerne. For at vinde fagligheden tilbage. For at skabe et nyt landbrug og en levende og stor vild natur i Danmark. Men først og fremmest kommer nu indsatsen for at vi alle ændrer os. At vi alle ser i øjnene at bæredygtigheden i alle relationer og produktioner, er den vej vi skal gå.

Vi har været et hold

Tak for en forrygende valgkamp i Østjylland. Vi har været 11 kandidater der både har kæmpet alene, men i høj grad også som et hold. Hver eneste af jer er jeg dybt taknemmelig for at have været sammen med om denne indsats. Niels som bare fra mange måneder siden gik i spidsen og trak os på gaden, Torsten, Nilas, Birgitte og Rasmus som kom til og tilførte energi, inspiration og masser af gejst. Mira som ukueligt var på overalt. Lines grønne stemme, Peter der kæmpede i syd Østjylland og HC der igen og igen sætter dagsordener og tænker nyt. Helle der bare var her og der og allevegne. Hold kæft hvor er I gode alle sammen! Vi må have været til måske 80 debatter. Vi har kontinuerligt været på gaden i snart et halvt år. Med tøjbyttemarkeder, skraldecafeer, vælgermøder, caféaftener, plakatopsætninger,lokale events, pjecer, foldere, demonstrationer – i Tilst, Saxild, Samsø, Brabrand, Skanderborg, Odder, Randers, Grenå, Horsens, Hedensted….mange steder i Østjylland har vi forsøgt at være synlige.

Og holdet bag med Jørgen Thiele og Kasper og Pet og Peter og alle jer andre – hold kæft i har knoklet. Tak for den formidable indsats.

Nu venter vi på at se, hvem der bliver de fem, vi får valgt ind på Christiansborg og vi skal støtte dem, alt det vi kan. For de får helt vildt meget at se til!

Nu skal den grønne vagthund slippes fri og den grønne bevægelse skal vokse sig enorm i hele Danmark!

Og helt personligt: Tak for en fantastisk oplevelse!

Der tales om danskhed …

Der tales om danskhed …

Jeg føler mig draget ind i en mærkelig malstrøm, der handler om det at være dansk. Jeg havner i en nærmest mareridts agtig drøm, som går ud på at tage magten over ord og værdier om danskhed og bringe mig tilbage til en tid, som jeg troede var forbi. Jeg oplever en kamp, hvor den politiske retorik fungerer som en slags rambuk for et holdningsskred i vores land.

Jeg er opvokset i en meget nationalsindet familie med Gud, Konge og fædreland som de store ledetråde, og jeg er født i en efterkrigstid, hvor det at være dansk og fri betød utrolig meget, så tanken om danskheden sidder dybt i min genetik. Men jeg er også opvokset med en efterkrigsbevidsthed, som fortalte mig, at roden til krig og ufred var gødet af nationalismen.

Noget af det største og positive, der skete, i den tid var nationernes samarbejde, etableringen af FN og store fredsbevarende indsatser og dermed et håb om at friheden kunne beskyttes.

Det var opgøret i USA om racismen, og det var senere kampen i Syd-Afrika mod apartheid. Håbet om at alle mennesker var omfattet af frihedsbegreberne og lighedstanken…

Åh lille Danmark – hold dit hjerte varmt

Når jeg følger den politiske debat i dag og hører ordene ”vi danskere”, og det ”at være dansk”, og en debat om, hvem der er danske af kultur, og hvem der ikke er, så får jeg simpelthen kuldegysninger og en stærk negativ følelse, fordi jeg bliver raget ind i den nationalistiske og racistiske kontekst – og ovenikøbet med et voldsomt islæt af religiøs forfølgelse.

Min glæde over mit land, det sted, som jeg kender, og hvis historie har præget min identitet, bliver pludselig sat på prøve på grund af denne italesættelse og ny-fortælling af danskheden.

Jeg er tilhænger af alles ret til frihed, til lighed, og retten til at trives. Jeg er tilhænger af alles muligheder for at kunne udfolde sig på den måde, som man drømmer om, dog uden at genere andre. Men når mennesker skal bedømmes på deres hovedbeklædning, eller om de vil give hånd, eller om hvor godt de kan tale dansk, så er vi langt fra mine værdiers fundament. Og jeg føler skam på ”vores vegne”.

Hellere nordisk, hellere global, hellere alverden end denne lille nationale selvglæde, der blot har til formål at holde andre ude ved hjælp af metoder, som gør mennesker ondt. Åh lille Danmark – hold dit hjerte varmt!