Giv mennesker med senfølger efter overgreb et sted!

Giv mennesker med senfølger efter overgreb et sted!

Børn udsat for seksuelle overgreb bliver voksne. I Aarhus kommune alene anslås det at 17.ooo mennesker kan have brug for særlig støtte på baggrund af senfølger efter overgreb i barndommen.

Opret et TILLIDSHUS i Aarhus for mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Af Carsten Borup, byrådskandidat for Alternativet

Bag mange psykiske lidelser og psykiske og fysiske symptomer gemmer sig traumatiske oplevelser fra barndommen eller ungdomstiden. Rigtig mange Aarhusianere har været udsat for seksuelle overgreb i en eller anden form. Overgreb der sætter sig spor i livet, og for rigtig mange hele livet.

Senfølger giver sig udtryk i fysiske og psykiske lidelser, neurologiske sygdomme og social udsathed såsom stress, angst, kroniske fysiske lidelser og smerter, depressioner, PTSD og kompleks PTSD, dissociation mm. En konsekvens er ofte selvdestruktiv adfærd, misbrug, fremmedgjorthed, svært ved at mærke egne grænser, følelser og behov. Mange senfølger viser sig først sent, ofte i 30-årsalderen og konsekvenserne kan gøre det virkelig svært at fungere i samfundet, på arbejdsmarkedet og i livet i det hele taget.

Et overset problem

Seksuelle overgreb og de skader og senfølgerne som det afsted-kommer er alligevel ofte et overset tema i den sociale og sundhedsmæssige debat og ikke mindst i den kommunale indsats. Det er egentlig mærkeligt, da der alene i Aarhus kan antages at være ca. 17.000 mennesker med behandlingskrævende senfølger efter seksuelle overgreb.

Veteranhjem og Tillidshuse

Vi har nu i snart mange år haft Veteranhjem for vores hjemvendte soldater. Det er slående at soldaterne har de samme følger og symptomer i bagagen, som præger mennesker med seksuelle overgreb; Blandt andet angst, ensomhedsfølelse, mangel på at kunne mærke og føle, være i afmagt, have selvmordsønsker og altid være præget af PTSD (Post Traumatisk Stress Disorder).

Begge grupper har været i krig og skulle overleve. Nogle som unge soldater andre som børn i en troløs verden.

Det vil være oplagt at etablere Tillidshuse som en parallel til Veteranhjemmene for mennesker med seksuelle overgreb i bagagen.

En kommunal plan for en indsats i Aarhus kommune

Jeg vil opfordre Aarhus kommune til at lave en særlig indsats og udvikle en kommunal handlingsplan i forhold til senfølger efter seksuelle overgreb og følge eksemplet fra en række andre kommuner i Danmark eksempelvis Kolding og Nyborg kommune.

Tillidshuset

Lad Aarhus kommune blive en foregangskommune ved at oprette et TILLIDSHUS en parallel til Veteranhjemmet, hvor senfølgeramte kan komme og få ro i en periode.

Et Tillidshus er en slags ”helle i hverdagen”, hvor der gives støtte og forståelse og plads til at restituere sig i en periode blandt ligesindede. Et Tillidshuse vil give mange (også dem som ikke bruger det) en stor tryghed og rygstød til at klare den senfølgeramtes ”kamp i hverdagen”. Her skal være plads til netop at styrke tilknytningsevnen, til at indgå i relationer og opnå tillid til andre. Samtidig bør der gives mulighed for fysioterapi, massage og kontaktmuligheder til de behandlingsmuligheder, som vi har.

Et Tillidshus er ikke et krisecenter eller et behandlingssted, men netop et frirum og et mødested for ligesindede, som måske kan give afsæt til et forbedret liv. Brugere skal komme af egen vilje, Ikke visiteres. Et Tillidshus bør agere med en Traume Bevidst Tilgang (TBT) til brugerne, hvilket betyder, at brugerne ikke er lig med deres traumer, men at de traumatiserende hændelser er udgangspunktet.

Jeg foreslår at der afsættes midler til at etablere et hus og skabe plads til 4-6 personer med overnatningsmuligheder ad gangen. Et Tillidshus skal ligesom et veteranhjem have en leder eller værtinde, adgang til psykologisk støtte og trivsel. Stedet kan inddrage frivillige som hjælpere.

Et sådant Tillidshus kan være en modvægt til afmagt, dyb depression, til voldsom PTSD og selvmords truethed.

I Aarhus arbejder en række NGO´ere, foreninger og organisationer med indsatser i forhold til seksuelle overgreb, som alle har stor indsigt og kan være mulige samarbejdspartnere for kommunen. Det drejer sig blandt andet om Landsforeningen Spor / Midtjysk Spor, Kvisten Aarhus, LivaRehab, Joan søstrene, CSM-midt-nord, Reden og Landsorganisationen Mod Seksuelle Overgreb (LMSO).

Det er på høje tid

Det er på høje tid, at de borgere som er blevet udsat for seksuelle overgreb i barndommen, og som nu er blevet voksne, får den hjælp, som de har brug for. Giv plads til en ”Safe-spot” styrk indsatsen for børn udsat for seksuelle overgreb, som nu er blevet voksne.

——————

FAKTA: Vi har belæg for at mene, at cirka 10% af befolkningen har oplevet seksuelle overgreb, der har virket traumatiserende. Cirka 60-80% udvikler senfølger, der giver sig udtryk i fysiske og psykiske lidelser, neurologiske sygdomme og social udsathed såsom stress, angst, kroniske fysiske lidelser og smerter, depressioner, PTSD og kompleks PTSD, dissociation mm. En konsekvens er ofte selvdestruktiv adfærd, misbrug, fremmedgjorthed, svært ved at mærke egne grænser, følelser og behov. Senfølger kan gøre det virkelig svært at fungere i livet, i samfundet og på arbejdsmarkedet.

Seksuelle overgreb skal tales frem i lyset

Seksuelle overgreb skal tales frem i lyset

Jeg synes, at det er stærkt, modigt, at vi i år kan fejre 15 årsdagen for den første Synlighedsdag i Danmark. Det synes jeg, fordi jeg ved, hvor svært det er at fortælle om seksuelle overgreb og at blive både set, hørt og forstået.

Synlighedsdagene er et modtræk til usynliggørelse og tabuisering. Formålet er at få tavsheden og lukketheden om seksuelle overgreb til at forsvinde. Med Synlighedsdagen sættes der fokus på senfølger efter seksuelle overgreb. På tabuisering af seksuelle overgreb og på synliggørelse.

Synlighedsdagen afholdes over hele landet i september og oktober i år i byerne København, Aarhus, Odense, Kolding, Esbjerg, Aabenraa og Aalborg. På synlighedsdagene sættes der både fagligt og erfaringsbaseret fokus på følgerne af seksuelle overgreb i barndom og ungdom fortalt af de dygtigste fagfolk og modige voksne med senfølger.

Overgreb ikke må ties væk

Holdningen bag Synlighedsdagen er, at seksuelle overgreb ikke må ties væk – de skal tales frem i lyset så vi i fællesskab kan drage omsorg for de skader, som den enkelte har lidt og genoprette tilliden til hinanden. Emnerne på Synlighedsdagen spænder vidt, men fælles er, at de handler om, hvordan man som voksen lever med de sene følger af seksuelle overgreb i barndommen.

Jeg har i år haft æren af at være konferencier ved Synlighedsdagene i Esbjerg, Kolding, Aalborg og Aarhus. Det har både været smerteligt og vidunderligt at høre den enkeltes egne fortælling om sit levede liv – smerteligt på grund af al den vold og svigt fortællingerne viser og vidunderligt, fordi fortællerne har modet og styrken til at stå frem og give det meningsløse mening – både for sig selv og andre.

Opfordring: Deltag i en synlighedsdag

Fagpersoner som psykoterapeuterne Lone Lyager, Marianne Fuusager, Nadia Ferhat og Katrine Faber udfoldede mesterligt indsigter og udsigter for livet med senfølger suppleret af stærke fortællinger af forfatterne Kristian Ditlev Jensen og Jens Mortensen, ydermere indlæg fra Reden i Aalborg af Jeanette Dam Kaastrup og af Helle Cleo Borrowman formand for Landsforeningen SPOR og for første gang fortællinger fra eget liv af Pernille i Aarhus og Amalie i Aalborg.

Jeg kan kun opfordre alle til at deltage i en Synlighedsdag og mærke, forstå og møde mange menneskers liv med senfølger. De voksne som engang var børn og oplevede stærke og voldsomme svigt, og har disse erfaringer med sig som følgesvend resten af livet.

Læs mere om Synlighedsdagene på HER