Den sidste 10 dages tid har været præget af budgetforhandlingerne i Aarhus kommune, af folkets møde i vores Europæiske frivillighovedstad Aarhus og af Synlighedsdagene i Kolding og Esbjerg.

For første gang var Alternativet med i budgetforhandlingerne for Aarhus kommune. Udgangspunktet var negativt nemlig en spareplan på flere hundrede millioner kroner.

Med vores ene mandat i byrådet, Liv Gro Jensen, kan man ikke sige, at vi stod i en magtfuld position, men vi forsøgte af alle kræfter i vores lille 4-mands forhandlergruppe at få et Alternativt aftryk på budgettet og det synes jeg lykkedes rimeligt godt.

Læs pressemeddelelsen:

BUDGETFORLIG: ET MERE GRØNT OG SOCIALT AARHUS

For første gang i historien er Aarhus’ nye parti Alternativet med i et budgetforlig, endda i et år, hvor der var lagt op til hårde besparelser. Partiets fokus var at få klima og natur på dagsordenen og friholde børn, udsatte og ældre, så vidt muligt. Det lykkes bl.a. ved at undgå besparelser på Klimasekretariatet, folkeskoler, SFO’er og en lang række social- og ældreområder.

Alternativet gik til forhandlingerne med et klart ønske om at spare mindst muligt på velfærden ved fx at undgå tidlig SFO-start, besparelser på SFO’er og folkeskoler. Partiet var med til at sikre støtten for en lang række institutioner og indsatser på social- og ældreområdet for vores mest sårbare borgere. Partiet er meget tilfredse med de nye initiativer, som Psykiatriens Hus, midler til hjemløse, ordblinde og kendt hjemmehjælper.

* Den vigtige grønne dagsorden *
Det var vigtigt for Alternativet at sætte en grøn og mere klimabevidst retning for Aarhus.
“Vi er stolte af at have rejst den grønne dagsorden, der var helt fraværende i begyndelsen af forhandlingerne. Det tegner godt for fremtiden. Vi har sikret Klimasekretariatet, vedtaget indsatser og strategier for at skabe mere vildskov ved Moesgård, udfasning af plast og en indsats for flere kommunale solceller, ligesom vi har plantet en spire for el-delebiler i oplandet”, siger Liv Gro Jensen, byrådsmedlem for Alternativet i Aarhus.
Alternativet var også medstiller til et radikal forslag om mere skovrejsning ligesom der blev skabt bred enighed om mere fokus på biodiversitet i naturvedligehold og grønne områder.

I forhold til den social bundlinje ville Alternativet meget gerne have indført kontanthjælp og dagpenge uden modkrav som forsøg i kommunen. Desværre begrænser lovgivningen kommunens muligheder. Alternativet har dog fået tilkendegivelser fra de andre forligspartier om at forslaget tages med, når kommunen skal revidere beskæftigelsesindsatsen i forhold til staten.

“Jeg er optimistisk på aarhusianernes vegne, fordi vi har fået så meget klima og natur med i forliget. Det har været en op ad bakke dagsorden, der nu begynder at forme sig. Det tror jeg bliver rigtig godt. Jeg tror, at flere partier kan se, hvilken retning vi kan gå, for at sikre vores natur og klima, og dermed også bedre langt passe på vores børn og vores fremtid”, siger Liv Gro Jensen, byrådsmedlem for Alternativet i Aarhus.

“Vi er et parti, der vil skabe reel forandring i verden, hvor vi hele tiden har den sociale, miljømæssige og økonomiske bundlinje for øje. Hvis de er i balance i et forlig, går vi med. Det diskuterer vi internt grundigt hele tiden, hvor vi mærker efter, hvor vores smertegrænser er, og det fortæller ærligt til vores politiske kollegaer. Den åbenhed virkede rigtig godt i forhandlingerne, og det tror jeg faktisk, at vi er blevet belønnet for”, siger Liv Gro Jensen, byrådsmedlem for Alternativet i Aarhus.

(Foto: Forhandlerteamet Sander Jensen Liv Gro Jensen Alternativet Carsten Borup, Tenna Duch Schaldemose)